Keri üles

Katuse soojustus – soojustustööd

Katuse soojustus lamekatuste ehitamisel

Katuse soojustamise tagamõte on tagada hoones soovitud sisekliima säilitamine, energiasäästlikkus ja minimaliseerida soojuskadu. Vastavalt hoonete kandvast eesmärgist, alati ei soojustata lamekatuseid. Soojustusmaterjalidena kasutatakse enamasti katusevilla, katusevahtusid, vahtklaasi, kergkruusa. Kasutatav materjal sõltub konkreetsest objektist ja tellija poolsestest erisoovidest.

Enamasti loetakse lamekatuseks iga katus, mille kalle on alla 10 kraadi. Enamasti ei ole lamekatustega hoonetes pööninguid, mis tähendab, et lamekatuse soojustamine väikestviisi erineb tavalistest viilkatustest.

Esindatud on kaks peamist lamekatuste tüüpi, mille soojustuse paigaldamiseks on tarvis erinevaid lähenemisviise:

  • Soojade lamekatuste puhul soojustuseks kasutatav materjal asetatakse katuse ülaossa, mitte lae ja teki vahele
  • Külmade lamekatuste puhul soojustuseks kasutatav materjal asetatakse talade vahele, katusepinna alla.

Soojade lamekatuste üks peamisteks eelisteks on see, et kondensatsioon ei muutu soojustus paigutuse tõttu probleemiks. Aurutõkke kiht takistab soojustusmaterjale saastava hoone niiskuse. Isolatsiooni ülaosale kantakse hüdroisolatsioonisüsteem.

Lamekatuste soojustusmaterjalid

Kergkruus: Looduslikest lähtematerjalidest valmistatud, kasutatakse katustele kallete ja vastukallete tekitamiseks. On ilmastikukindel, vastupidav korduvatele jäätumis ja sulamisprotsessidele. Materjalil on head soojus ja heliisolatsiooni omadused.

Villast tooted: kiud on väga peenikesed. Eestis enamlevinud on klaas, kivi ja tselluvillatooteid. Kiud on omavahel liidetud sideainega ja kiudude vahel olev seisev őhk tagab villatoodetele head isolatsiooniomadused.

Polüstüreen: polüstüreeni isoleerimise võimalusi on kaks, need on paisutatud  ja ekstrudeeritud. Paisutatud polüstüreen, penoplast, vahtpolüstüreen ehk EPS on ehituses üks enamlevinud soojustusmaterjal. Suletud pooridega materjali struktuuri moodustab suures ulatuses kinnistesse pooridesse suletud õhk. Teadaolevalt on seisev õhk väga hea soojusisolaator ja seetõttu on ka EPS suurepärane soojusisolatsioonimaterjal. Plaadid paigaldatakse minimaalselt kahes kihis ja eri kihtide plaatidevahelised vuugid peavad olema üksteise suhtes kergelt nihkes. Soojustusplaatide ebatihedad liitekohad tuleb tihendada ehitusvahuga. Ekstrudeeritud polüstüreen ehk XPS on vähese veeimavusega soojustusplaat. Soojustusmaterjal paigaldatakse hüdroisolatsiooni pinnale tihedalt vastu alust ilma kuivendava kihita.

Vahtklaas: on veekindel, veeauru mitte läbi laskev, suure koormustaluvusega ja mittepõlev soojustusmaterjal. Vahtklaasis puudub orgaaniline aine ja seetõttu materjal ei kahjustu keemiliste ja bioloogiliste mõjude tõttu. Materjal ei mädane ega kõdune, selle eluiga on reeglina hoonele antud elueast pikem.

Lamekatustel kasutatavate soojustusmaterjalide minimaalne koormustaluvus kui selline alumistes ja vahekihtides on 30 kPa, pealiskihis minimaalselt 50 kPa. Kui soojustuse aluskonstruktsiooniks on kandev profiilplekk, sellisel juhul ehitusplaati kasutamata peab alumise soojustuse kihi koormustaluvus olema minimaalselt 50 kPa.

Katuse soojustus viilkatuste ehitamisel

Katuse soojustöid tuleb teha kaunis läbimõeldult kuna läbi katusekonstruktsioonide toimub hoonete üks suuremaid soojuskadusid. On kaks peamist kaldkatuse soojustamise tüüpi mille paigaldamiseks on erinevad viisid.

Soojad pööningud: Sarikate vahelt soojustamine, loob võimaluse pööninguruumi kasutamiseks nii uuemates kui ka remonditud äri ja elumajades. Külmad pööningud on lagede pealt soojustatud.

Soojustavate ruumide kõrgus määrab soojustuse paksuse. Soojustuslahendust valides tuleb mõelda ka piisava ventilatsiooni tagamise peale. Paigaldades soojustust tuleb tagada õhutihedus, vältimaks külmasildade ja kondensatsiooni tekkimist. Oluline on ka aurutõkkemembraani lisamine.

Kaldkatuste soojustusmaterjalid

Puistevill: Tegemist on villaga mis on sama tavaline plaatvill või rullvill ja vastab ka samadele kvaliteedinõuetele. Eripäraks on see, et vill on purustatud kujul, mis võib olla kas klaas-, kivi- või tselluvill. Puistevilla kasutamisel tuleb minimaalselt 15cm kõrgusele villa pinnast paigaldada tuulesuunaja, mis juhiks räästa alt puhuva tuule katuse harja poole ja puistevilla alla tuleks ka paigaldada aurutõke.

Plaat ja rullvill: väga peenikeste kiudega. Enamasti on levinud klaas, kivi ja tselluvillatooted. Põhisoojustuse paksus peab olema minimaalselt 300mm. Mineraalset kivi või klaasvilla paigaldatakse tavaliselt kahekihiliselt.