Keri üles

Plekk-katuse paigaldus

Plekk-katus on teraspaanidega kaetud katus. Teraspaane peab pakist eraldama ettevaatlikult, seejuures vigastamata alumist paani. Teraspaanide liigutamisel ühest punktist teise peame jälgima, et ei vigastaks või  venitaks, murraks ega väänaks, kahjustaks muul viisil teraspaane.
Tähtis on, et esimene paan kinnitatakse õige nurga all kuna need on poleeritud ka pikuti. Hiljem enam paani kallet muuta pole võimalik. Lahtise paaniga tuleb toimetada äärmiselt ettevaatlikult. Paanid tarnitakse vastavalt soovitud mõõtudele ja vajavad järeltöötlemist, s.t lõikamist kaldpindade liitekohtades, läbiviikude tegemisel teostatakse lõiked objektil.

Kruvidega kinnitamiseks kasutatakse selleks 4,8 x 28mm tsingitud või vastavalt soovile värvitud kruve. Kinnitamisel peab kasutama kruve millel on tihendid ja seibid. Kruvid kinnitatakse läbi paanide vastavalt joonises näidatule. Kõrgemate hoonete teraspaanide kinnituskruvid tuleb paigutada vastavalt projektis näidatule. Tuulisemates piirkondades tuleb kindlasti kõik teraspaanid kinnitada räästast, harjast, iga laine põhjast. Keskmiselt kulub sellisel juhul kinnitamisele ca.10 kruvi / m2.

Teraspaanidel liikudes on lubatud astuda vaid laine põhja ja/või pinnale mida toetab roovilatt. Soovitatud on kasutada pehmema tallaga jalanõusid ja neid puhastada vahetult ennem katusele minekut. Katuse kalle ei tohiks olla liiga madal, teisisõnu madalam kui ca.14°. Horisontaalselt paane jätkates, paigaldatakse jätkukoha alla roovilatt, millesse kinnitatakse kruvid iga laine põhjast. Paanide ülekatteks on nö. üks kivisamm. Vertikaalsete jätkukohtade puhul jätkukohad tehakse ühelainelise ülekattena ja kinnitatakse kruvidega laine harjalt  500mm sammuga. Otsaplekid paigaldatakse vastavalt joonistele, ülekattega 100mm ning kinnitatakse kruvidega pealt ja kõrvalt meetrise sammuga.

Juhul, kui otsapleki alla jääb profiili lainepõhi, valtsitakse selle äär üles ning tekitatakse renn, et otsapleki alla sattunud sadevesi mööda lainepõhja räästasse suunduks. Harjaplekkide paigaldamisel tuleks samuti lähtuda joonistest. Harjaplekid paigaldatakse ülekattega 20cm , kinnitatakse kruvidega harja mõlemalt poolt profiili laine harja külge üle ühe lainese sammuga. Nagu harjaplekid, paigaldatakse ka servaplekid vastavalt joonistele, ülekattega 20cm, kinnitatakse kruvidega mõlemalt poolt profiili laine harja külge üle ühe lainese sammuga.