Keri üles

Katuste ülevaatus, hooldus, liiglume koristus

Katuseinspektsioon, katuse ülevaatus, katuse kontroll annab täpse ülevaate hoone katuse seisukorrast ning vajalikest hooldus- või remonditöödest, mis ennetavad võimalikest läbijooksudest tulenevaid veekahjustusi. Katuseinspektsiooni käigus hinnatakse teie katusekatte seisukorda, lisasoojustuse vajadust, läbiviikude ning katuseakende veetihedust, katuseplekkide kinnitusi jne.

Kontrolli tulemuste kohta koostatakse ülevaatuse dokument ehk raport, mis lisaks ülaltoodule sisaldab ka meiepoolseid soovitusi katuse eluea pikendamiseks, vajalike tööde loetelu ning soovi korral ka hinnakalkulatsiooni. Sõltuvalt hoone katuse seisukorrast pakume toimivaid lahendusi katusehoolduse, avariiremondi või renoveerimise osas.

Olemasolevate katuste hooldus

Katused (nt. lamekatus, viilkatus) vajavad hooldamist vähemalt kaks korda aastas, soovitavalt kevadel peale lume sulamist ja sügisel enne külmade tulekut. Katuse pideva hooldusega on võimalik hoone katuse probleemid avastada ja kõrvaldada võimalikult varakult ning vältida suuremaid kulutusi hoone remonttöödele. Hoolduse käigus puhastatakse katused, trapid ja rennid kogunenud prügist ning settest, tehakse katusekatte, liiteplekkide jm oluliste sõlmede visuaalse kontrolli ja kõrvaldatakse leitud pisivead.

Liiglume koristus katuselt

Liiglume koristust peaks teostama, kui on tekkinud kandekonstruktsioonile liigne koormus või on karta, et lume kukkumine katuselt võib tekitada ohtlikke olukordi. Lumekoristusel on rangelt soovituslik kasutada mitteteravaid tööriistu ja jää eemaldamiseks katustelt soovitame rakendada sulatatavaid aineid, kuumaõhupuhurit, gaasileeki või kuuma vett. Liiglume koristust teostatakse katustel kiht-kihilt, jättes katusele vähemalt 10 cm paksuse kaitsekihi, kuid välditakse lume kuhjamist katusel hunnikutesse.