Keri üles

Sindelkatuse paigaldus

Sindelkatuse paigaldus

Bituumensindlitest katusekattele saame mõelda alles siis, kui katuse kaldenurk on vähemalt 12 kraadi. Madalama kaldega katuse juures peame katuse kui terviku pinna katma bituumenrullmaterjaliga.

Bituumensindlitest katusekatte paigaldamist alustatakse neelu, viilu ja räästakohtade ettevalmistamisega, teisisõnu nende katmisega bituumenist rullmaterjali paanidega.
Alustuseks peame ettevalmistama neelukohad. Neelukohtadele kinnitatakse 1 meetri laiune bituumenrullmaterjalist kattepaan, see omakorda naelutatakse naeltega nö. siksakk meetodil aluskatusele disdantsiga 15-20cm teineteisest.


Eeltööna ümaraks töödeldud räästale paigaldatakse räästaplekk. Järgmisena naelutatakse selle peale bituumenrullmaterjalist 1 meetri laiune räästariba, mis peab ulatuma täpselt räästa ääreni. Räästaribad seejärel kinnitatakse ülemisest servast naeltega siksakiliselt pärast mida alumine äär liimitakse selleks ettenähtud liimiga räästaplekile. Kauplustes on saadaval ka iseliimuvaid räästaribasid, sellisel juhul eraldi liimi kasutamise vajadust selleks ei ole.

Töö kulg näeb ette, et järgmiselt paigaldatakse viiludele pikuti viiluribad, selliselt, et välimine serv kataks kindlasti kolmnurkse liistu. Viiluribad peavad liibuma aluse ja liistu külge ja need naelutatakse kinni siksakk meetodil.

Räästa ja neelu liitumiskohast harjani valmistatakse bittuumenrullmaterjalist nö. neelupõhi, mis on räästapoolsest otsast kiilukujuliseks lõigatud. Neelupõhi paigaldatakse täpselt neelu murdekoha keskmesse, kinnitatakse naeltega servadest ja liimitakse ülemisest ning ka alumisest servast selleks sobiva liimiga neelu põhjas olevale materjalile.

Tagamaks visuaalse lõpptulemuse sümmeetrilisuse, alustatakse sindlite paigaldamist katuse keskkohast. Esimene rida paigaldatakse selliselt, et räästa ja sindlikeelte vahele jääks 30mm ja kinnitatakse naeltega sindlisälkude keskelt, sälgus 20mm kaugusele. Sindli alumine serv mis on iseliimuv, kinnitub alusmaterjalile. Viilul parajaks lõigatud materjal liimitakse alusmaterjali külge, neelukohad lõigatakse pärast kõikidel ridadel korraga. Teine sindlirida paigutatakse selliselt, et sindlikeeled oleksid kohakuti esimese rea sälgukohtadega ja ühtlasi ka varjaks naelutust. Pärast seda kaetake ka ülejäänud katusekülg, kontrollides aeg ajalt ridade horisontaalsust nii katuseharjalt kui ka räästast.

Läbiviikudel ja korstende ümber kasutatakse vastavat värvi bituumenmaterjalist ribasid. Ülevalt ja külgetelt liimitakse ja naelutatakse need katusekatte alla, alumisel jalamil otse katusekatte peale. Korstnajalamil peavad katteribad ulatuma 30cm kõrgusele. Katusel või aluskattel 15cm kaugusele. Korstnal paiknev materjal lüüakse naeltega müüritise vuukidesse ja liimitakse täiendavalt. Hiljem paigaldatakse korstnale vastav plekist nö. krae.
Katuse harjal paiknev viimane sindlitest rida keeratakse üle harja ja/või siis lõpetatakse 30mm ennem harja. Harjale kinnitatakse harjaplaat naelte ja liimiga sellisel kujul, et järgmise harjaplaadi liimitud kinnitus kataks eelneva plaadi naelutatud kinnitust.
Neelukohad lõigatakse neelusuunaliselt ja ütlasi ka sümmeetriliselt sirgeks. Selleks toiminguks peaks katusekatte alla paigutama mingisuguse sobiva aluse, vältimaks alumiste kihtide vigastamist.