Keri üles

PVC katus

PVC katusekattematerjal

PVC rullmaterjaliga kaetud katus on sellist tüüpi katus, kus katuse kattematerjaliks on tavapärase bituumenrullmaterjali asemel PVC kattematerjal. Enamasti paigaldatakse PVC kattematerjale just lamekatustele. Materjali suureks eeliseks on selle vastupidavus kuna üks kiht PVC katet on samas tugevusklassis nagu seda on 2 kihti tavalist bituumenrullmaterjali. PVC rullmaterjal paigaldatakse aluspinnale spetsiaalsete kuumaõhu puhuritega. Kattematerjal ei vaja enamasti tuulutussüsteemi, mis tähendab automaatselt ka madalamaid ehituskulusid. PVC kattematerjal on värvilt ühtlane ja puudub ka liitekohtadest väljuv must pigi, mille tõttu on katus ka puhtalt silmale ilusam vaadelda, rääkimata asjaolust, et materjal on vastupidavam ja omadustelt parem kui seda on SBS-kattematerjalid. PVC kattematerjali kasutamist katusekattematerjaliks võiks kaaluda ka juhtudel kus katus jääb näha aknast või maapinnalt.

PVC katusekattematerjali kasutus ja omadused

PVC katusekattematerjali toodetakse erinevateks kasutusteks: katuste ja terrassikatteks, hüdroisolatsioonitöödeks pööratud katustele jne. PVC sobib nii murukatuste alla kui ka terrassidele, seejuures ei vaja PVC katus enamasti eraldi tuulutuse rajamist kuna tegemist on materjaliga mis on veeauru läbilaskev. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et kui katuse soojustusse pääseb mujalt sisse liigset niiskust, siis sellisel juhul ei suuda PVC-kattematerjal seda kõike eraldada ning vajab sellisel juhul lisatuulutuse rajamist nagu klassikalise katuse puhul. Võimalusel soovitaks eelistada alati PVC katusekattematerjali mitme kihi SBS-kattematerjali asemel, just selle paremate tehniliste omaduste poolest.

 • Suur liikumisvõime ja elastne taastumine
 • Head mehaanilised omadused
 • Vastupidavus eri ilmastikumõjudele nagu seda on kuumus, külm, sademed ja UV-kiirgus.

Paigaldus

PVC katusekattematerjali saab paigaldada juhul kui ümbritseva õhu temperatuur on minimaalselt -5 °C või soojem. Juhul kui temperatuur on alla +5 °C, tuleks PVC rullmaterjalid esmalt üles soojendada paigaldusalale võimalikult lähedal asuvas siseruumis. Silmas tuleks pidada, et paigaldustöid ei teostata vihma ja lumesajuga, külmaga või tugeva tuulega. Paigalduse käigus läbitakse järgnevad sammud:

 • Visuaalne kontroll, vajadusel pinna ühtlustamine ja loodimine
 • Sobiva aurutõkke paigaldus
 • Soojusisoltasiooni paigaldus ( tavaliselt kahes kihis sellisel viisil, et vuugid oleks ülekattega )
 • Kaitse ja eralduskihi paigaldus, mis koosneb biotsiididega töödeldud tekstiilist
 • Perimeetri profiilide paigaldus
 • PVC katusekattematerjal laotatakse laiali – mõõtmed stabiliseeruvad
 • Katusekattematerjal kinnitatakse võimalusel aluspinnale mehaaniliselt, kasutades selleks ankurkinnitusi
 • Kattematerjalid ühendatakse omavahel kasutades kuuma õhu keevitust ja/või keevisnööri
 • Lõpp-elementide paigaldus ja vuukide sulgemine