Keri üles

Ventileeritav fassaad

Ventileeritav fassaad ehk tuulduvad fassaad on fassaad, mille puhul voodrimaterjali taga on õhkvahe, mis tagab pideva tuuldumise ehk ventileerimise. Ventileeritav fassaad koosneb:

  • Kandetarindist ehk aluspinnast;
  • soojustusest ja tuuletõkkest;
  • tugiroovist;
  • õhutusvahest;
  • fassaadi kattematerjalist (nt fassaadilaud Cedral), loe mida jälgida voodrilaua valikul;
  • süsteemi kinnitusvahenditest;

Ventileeritava fassaadi puhul paigaldatakse soojustus reeglina roovide ja nende kinnitite vahele. Arvestada tuleb tuleohutuseeskirjadega. Tuulutusvahede kaudu saab väljuda eralduv niiskus ja samas aitab see vältida välise niiskuskoormuse kahjulikku mõju

Korras fassaad tõstab hoones asuvate eluruumide turuväärtust ning vähendab jooksvaid kulutusi energiale. Soojuskadusid on võimalik vähendada välisseinte, akende ja katuse soojustamisega. Hoone välisseinte soojustamiseks soovitame kasutada mineraalvilla.

Kasutame spetsiaalselt ventileeritavate fassaadide paigalduseks toodetud kinnitusdetaile nagu fassaadiankruid, soojusisolatsiooni tüübleid, kandvate konstruktsioonide ühenduskruvisid, dekoratiivkruve ja neete. Kõik tooted omavad vajalikke katsetulemuste protokolle ja vastavustunnistusi. Töötame käsikäes ehitusjärelevalvega, garanteerides ajas püsiva terviklahenduse.

Paigaldame puitfassaade, profiilplekk fassaade, metallkassett fassaade, alumiinium komposiitplaat fassaade, kivifassaade, HPL ehk kõrgsurvelaminaat fassaade, kiudtsementplaate ja voodrilaudu. Kõigil fassaadisüsteemidel on lai värvivalik, samuti pakume erinevaid soojustusmaterjale ja nende lahendusi.