Keri üles

Konstruktsioonide ehitus

Konstruktsioonide ehitamine on eelkõige hästi läbimõeldud erinevate detailide paigaldamine, liitmine ja seda teineteisega, andes tulemusena kokku monteeritud ühe kui tervikliku ja tugeva, s.t turvalise ja iseseisva konstruktsiooni. Nagu eelnevalt mainitud, saab vastupidav konstruktsioon alguse ikkagi eelkõige väga hästi läbimõeldud projektist.

Erinevate elementide ja detailide paigaldamise esimeseks etapiks on seega eranditult alati konstruktiivse projekti ülevaatus ja selle hindamine muudatuste vajadusest. Hästi läbimõeldud projekt kajastub konstruktsioonide paigaldusajas ning aitab vältida kõikvõimalike varitsevate ohtude ja probleemide teket igast aspektist. Ülioluline tegur nii ehitaja kui ka tellija vaatevinklist.

Levinuimad konstruktsioonid on kivist, puidust, metallist jm materjalist kandvad seinad, talad, sillused, raamid jms.

Elementide ja detailide paigaldus ei ole kogemusega ehitajale enamasti kunagi keeruline, kui selleks projekteeritud plaan on korralikult läbimõeldud ja tagatakse, kasutatakse vastavalt projektis nähtule sobivaid ja õigeid materjale.