Keri üles

Küttesüssteemi renoveerimine

Vanade nõukogudeaegsete paneelmajade ja teiste renoveerimist vajavate hoonete küttesüsteemid on sageli vananenud, ebaefektiivsed või lausa ohtlikud. Sellises olukorras on vaja aegunud küttesüsteem renoveerida või hoopis asendada.

Tavapärane küttesüsteem koosneb kahest peamisest osast: soojusenergiat tootvast küttekehast ja soojusjagajast. Küttesüsteeme rakendatakse, et tagada hoonetes ja selle ruumides soovitav temperatuur. Lisaks kasutatakse küttesüsteeme, et varustada hoonet sooja tarbeveega.

Lihtsa küttesüsteemi osadeks on tavapäraselt:

  • boiler/katel (kasutab vee soojendamiseks mingit energiat ja selle ümberpaigutamiseks on pump);
  • torustik (vee liikumiseks hoones);
  • jagajad (radiaatorid või põrandakütte lahendused);
  • paisupaak (kuna vesi paisub soojenemisel, peab küttesüsteemis olema ruumi lisamahu mahutamiseks. Moodsamatel süsteemidel on paisupaak, mis asub katla või kuumaveesilindri kõrval või sees.);
  • vahel on kasutusel ka kuuma vee silinder (kuuma vee hoidmiseks ja kasutamiseks vastavalt vajadusele).