Keri üles

Katuse remont – lame- ja viilkatuste remont ja renoveerimine

Katuse remont on üldjuhul väiksema mahuline tööd, mis hõlmab mingit osa kogu katusepinnast. Lame ja viilkatuse renoveerimise all mõistetakse katuse kui terviku kattematerjali vahetamist, uuendamist. Lame ja viilkatuste rekonstrueerimise all mõistetakse katuse kui tervikliku katusekonstruktsiooni ümber ehitamist.

Keskkonna mõjud katustele

Tuulest tingitud kahjustused

Katusekattematerjali võivad vigastada ka näiteks tavalisest tugevamad tormid. Enamlevinud juhtude korral on tormituul katusekattematerjali rebestanud, kinnitusi lõdvestanud või sootuks lahti kiskunud.

Vesi, Lumi ja Jää

Vesi, lumi ja jää moodustavad pahatihti kaunis tugeva „meeskonna“, mille tulemusena võib vesi katusekattematerjali kahjustada või koguni hoonesse tungida.

Talvel on suurimaks ohuks katusele kuhjunud lumi, mis võib kuhjuda mõne meetri kõrguseks. Ohtu kujutab endast just kuhjunud lume kogukaal ehk teisisõnu on oht, et katuse konstruktsioonid saavad viga või hullem – katus variseb sisse.

Pahatihti koguneb sulamise teel jää hoone räästasse ja vihmaveerennidesse, tekitades nö. jäätammi nähtuse mille tulemusena tekib ummistus mis omakorda võib kahjustada vihmaveesüsteeme.

Jäätammi taga paiknevast veest võivad tekkida aja möödudes lekkekohad, kahjustades omakorda oluliselt hoonet ja selle konstruktsioone.

Rahest põhjustatud kahjustused

Eelkõige võib rahe kahjustada just plekkkatuseid, tuulutusavasid või muid katusele paigaldatud lisatarvikuid. Mainitud kahjustusi on kaunis raske ennustada seega on mõistlik aastas mõned korrad katust ja selle seisukorda pisteliselt kontrollida.

Ultraviolettkiirgus

Olles kokkupuutes katustega aastaringselt, seda rohkem just suveperioodidel, on UV kiirgus samuti üks mõjutav tegur, mis pikema aja jooksu oma panuse annab ja katusekattematerjali omadusi mõjutab.

Temperatuurid ja termiline šokk

Olles ilmastikutingimustele aastaringselt avatud, võib katus päeva lõikes soojendeda kõrge temperatuurini ja hiljem ka kiirelt maha jahtuda, põhjustades sellega materjalide võrdlemisi kiire paisumise-kokkutõmbumise efekti. Selle tulemusena kaotab materjal aja jooksul oma omadusi mis on enamasti kaunis laastav just plekk-katuste puhul, muutes selle vormi läbi väändumiste, põhjustades katuse elementide ja konstruktsioonide vahele nö. loksu, lünki, kinnitite lõdvestumist või koguni purunemist.

Mehaaniline mõju

Kautsed, varjatud või otsesed mõjud nagu seda on lumekoormus, aluse deformatsioon, katustel käimine ja teised sarnased mõjud, võivad nii katuseid kui ka konstruktsioone võrdlemisi tugevalt kahjustada.

Ilmastikust ja keskkonnast tulenevaid kahjustusi saab alati ennetada kui teostada regulaarselt katustel kontrolli ja vastavalt sellele ka vajadusel hooldusi teostada.