Keri üles

Fassaadi soojustus -soojustustööd

Fassaad on hoone välimine esikülg. Fassaadi soojustus ehk isolatsioon kaitseb hoonet kuumuse, külma müra ja tule eest. Fassaadi paigaldamisel on soovitatav kasutada mittesüttivat isolatsiooni, kuna see vähendab ja aeglustab õnnetuse korral tule edasist levikut.

Tüüpilises ehitises kulub halvasti soojustatud seinte tõttu oluliselt rohkem energiat hoone kütmiseks või jahutamiseks. Välised soojustatud seinad vähendavad energiakadu märkimisväärselt, aitavad parandada mugavust, vähendada energiaarveid ja süsiniku emissiooni.

Fassaade liigitatakse vastavalt paigaldamispõhimõtetele, näiteks liitsüsteem ja tuulutatav süsteem. Enamlevinud liitsüsteemiks on krohvfassaadid. Krohve kantakse pinnale erineva terasuuruse- ja kihipaksusega, mis võimaldavad pealispinda erinevalt kujundada.

Liitsüsteemi ülesehitus:

  • soklisiini paigaldus pritsmeveepiirkonna ülemisse ossa;
  • soojusisolatsiooniplaatide (polüstürool või mineraalvill) liimimine kandvale konstruktsioonile või kinnitamine tüüblitega;
  • plaatide katmine armeerimismassi, armeerimisvõrguga ning krohvikrundiga;
  • fassaadi katmine mineraalse või polümeerse kattekrohviga, mis tagab lõpliku ilmastikukindluse.

Ventileeritava ehk tuulutatava fassaadisüsteemi ülesehitus:

  • polüstürool- või mineraalkiudplaatidest soojustuskiht liimitakse välisseinale, mõnel juhul kinnitatakse ka tüüblitega;
  • soojustuskihi peale kinnitatakse kruvide või klambritega ilmastikukindel kaitsekiht;
  • soojustuse ja ilmastikukaitsekihi vahele jäetakse õhuvahe, mis tagab fassaadi pideva õhutamise. Kahe kihi vahele tungiv niiskus kuivab ning ei kahjusta hoone konstruktsiooni.

Paigaldame puitfassaade, profiilplekk fassaade, metallkassett fassaade, alumiinium komposiitplaat fassaade, kivifassaade, HPL ehk kõrgsurvelaminaat fassaade, kiudtsementplaate ja voodrilaudu. Kõigil fassaadisüsteemidel on lai värvivalik, samuti pakume erinevaid soojustusmaterjale ja nende lahendusi.