Keri üles

Piksekaitse

Piksekaitse paigaldus hoonetele on väga oluline kuna äikest ära hoida ei ole kuidagi võimalik kuid pikse tabamusest vallanduvat energiat on siiski võimalik suunata. Välgutabamusest kui sellisest võib alati oodata fataalseid kahjusid, s.t tulekahjusid ja purunenuid hooneid vm, rääkimata selle ohust inimelule. Välgupüüdurite mõõtmed ja paigutus teostatakse selliselt, et moodustuks piisava ulatusega kaitsetsoon. Piksekaitse eesmärgiks on välgutabamus juhtida otse maa pinnasesse.

Piksekaitsesüsteemi paigaldamisel tuleb kindlasti jägida, et kasutatavad juhtmed ja kõik vajalikud elemendid selleks oleks nõuetekohased ega ei kahjustaks katust. Piksekaitsesüsteemi ei tohi kinnitada läbi katuse hüdroisolatsiooni, parapetipleki ega konstruktsiooni. Piksekaitse ja muud madalad antenni paigaldatakse katusel vastavatele alustele. Alused peavad olema selleks piisavalt rasked, et tuul neid ümber ei paiskaks. Kõrgemate antennide, mastide, tõmbetrosside jm sellise vajaliku kinnitamiseks tuleb katusele paigaldada katusepollarid või vastavad tugikonstruktsioonid. Maandamine on elektriseadmete, paigaldiste või võrgu mingi kindla osa elektrilist ühendamist maaga. Maandamisel kasutatakse lihtsustatud juhtudel maanduselektroodi ja ühte või mitut ühendusjuhet, mis moodustavad juhtiva ühenduse võrgupaigaldise ja/või seadme mingi punkti ja maanduselektroodi vahel.

Pakume:

  • maandustakistuse mõõtmist;
  • projekteerimist ja nõustamist;
  • piksekaitse paigaldus ja maandust;
  • vajalikke tarvikuid.