Keri üles

Lamekatuse ehitus

Lamekatus, millega on tegu?

Tänapäeva lamekatused on õige teostuse korral kaunis turvaline ja pika elueaga kindel valik. Lamekatuste ehitus nõuab nii erialaseid teadmisi kui ka kvaliteetseid materjale ja sealjuures ka kogemustega ehitajaid.

Lamekatusteks peetakse katuseid mille kalle ei ületa 10 kraadi. Lamekatuste kandeelementideks on rõhtne või kergelt kaldu alustarind. Lamekatuste võimalused on võrdlemisi piiratud, s.t, et tavapäraste katusekattematerjalide kasutamine nagu eterniit, bituumenlaineplaat, bituumensindlid, betoon või savikivid jm kasutamine ei ole alati võimalik.

Lamekatustele omaselt kaetakse need reegline bituumen, PVC või mõne muu sarnase rullmaterjaliga, mis on eelkõige sademete sademete kindel.Lamekatustele omast metoodikat saab ja võib ka suurema kaldega katustel kasutada, üldjuhul ei ole katusepinna kaldenurk piiratud.

Lamekatustena käsitletakse ka rullmaterjaliga kaetud muutuva kaldega katuseid, mille kaldenurk võib olla 0 – 90 kraadi, s.h kuplid, kaared, erikujud, mille ehitamisel kasutatakse lamekatustele suunatud materjale ja tehnoloogiat.

Lamekatustele ehitatakse ka vastavalt vajadusele sisemised ja/või välimised sademevee äravoolu süsteemid. ( katusekaevud, vihmaveerennid, vihmaveetorud )

Lamekatustele soojustuse ja/või tuulutuse rajamine sõltub vastavalt vajadusest ja ka katuse otstarbest. ( alarõhutuulutus, parapetituulutus, seinatuulutus, räästatuulutus )

Lamekatuste ehitamisel kasutatavad materjalid

Modifitseeritud bituumen paigaldatakse mitme kihilisena, millest igaüks keevitatakse gaasipõleti abil aluspinnale. Tegemist on töömahuka protsessiga, s.t, et paigaldustöödeks peaks palkama omaala spetsialisti, tagamaks maksimaalse ohutuse. Erijuhud, kus on kõrgenenud tuleoht, temperatuuritundlikud aluskonstruktsioonid ja/või keeruline ehituskonstruktsioon kõrgemate katusekalletega, kasutatakse külmpaigaldus metoodikat.

  • EPDM katusekate

EPDMi puhul on tegemist väga vastupidava, sünteetilise “kummist-membraaniga”. Membraani saab paigaldada väga erinevatele aluspindadele, millest levinumateks on puitplaadid, betoon ja lehtmetall. Kinnitusviisiks on enamasti liimides või mehaaniliselt.

PVC rullkattematerjalid paigaldatakse ühekihiliselt. PVC kattematerjal paigaldatakse mehaaniliselt, seda tüüblitega katuse aluskonstruktsiooni külge, kinnitite tüüp ja tihedus sõltub eelkõige katusekonstruktsiooni omapärast ja katusele mõjuvatest teguritest.

Kattematerjali ühenduskohad liidetakse teineteisega kokku soojapuhurite abil.