Keri üles

Aurutõkete ehitus

Aurutõke ehk niiskustõke on mis tahes selleks ettenähtud ja valmistatud materjal, kasutatakse eelkõige hoonete ja/või konstruktsioonide aurukindluse ja niiskuse tagamiseks. Veeaur või niiskus liigub hoonete õõnsusesse kolmel erineval viisil ja seda järgmiselt:

  • soojusülekandega
  • läbi materjalide difusiooni teel
  • õhuvooludega

Antud punktidest moodustab õhu liikumine rohkem kui 98% kogu veeauru liikumisest hooneõõntes. Aurutõkked paigaldatakse küttega ruumide soojematele pooltele, seda enamasti enne soojusisolatsiooni. Selle ülesanne on eelkõige tagada veeauru pääsemise takistamine konstruktsioonide vahele ja sisse. Aurutõkete mitte õige kasutamine teadmatusest põhjustab niiskusega seotud probleemide suurenemist. Aurutõkkeid on saadaval nii vedelaid ( rulli ja/või pintsliga peale kantavaid) kui ka tahkeid, teisisõnu õhukene materjal rullidena. Aurutõkkematerjal valitakse vastavalt hoone aluskonstruktsioonidele ja hoone sisekliimale.

Aurutõkkena enamasti kasutatavateks materjalideks on järgmised materjalid:

  • Elastomeersed katted, kantakse pinnale vedelal kujul, kasutatakse sise, välispindadel.
  • Alumiiniumfoolium.
  • Polüetüleenist kile (kahe paani ühenduskoht paigaldatakse ülekattega  20cm ja ühendused kas siis teibitakse, valtsitakse, liimitakse, ühendatakse kuumaõhu keevitusega.
  • Aurutõkkevärvid.
  • Bituumenpaberid jm selleks otstarbeks toodetud materjalid.