Keri üles

Lammutustööd Lõuna-Eestis

Lammutustööd Lõuna-Eestis

Bestorkate Tartu OÜ teostab vajalikud lammutustööd Lõuna-Eestis (Lõuna-Eesti alla kuuluvad näiteks Põltsamaa, Tartu, Viljandi, Elva, Põlva, Otepää, Võru jne).

Lammutustööd läbi viies järgib Bestorkate Tartu meeskond ohutusnõudeid ja kasutab vajadusel vastavat (raske)tehnikat enda masinapargist kuhu kuuluvad ka ekskavaatorid.

Lammutustööd on kõik toimingud, mis hõlmavad ehitise täieliku lammutamist ehk hävitamist või hoone konstruktsioonide osalist demonteerimist ehk eemaldamist. Lammutustööde käigus sorteeritakse ka tekkinud jäätmed.

Suurehitise lammutamine Lõuna-Eestis

Suurehitise ehk tehase-, laohoone-, korterelamu-, ärihoone- või mõne teist tüüpi suurhoone lammutamine. Bestorkate Tartu OÜ koondab vastavate oskuste ehk kompetentsiga tööjõudu ja suurehitiste lammutamiseks vajaliku masinaparki.

Väikehoone ja –rajatise lammutamine Lõuna-Eestis

Väikehoone ehk eramu- (elumaja-), suvila-, aiamaja-, kõrvalhoone-, väikse ärihoone- jne lammutamine nõuab sarnasel suurehituse lammutamisele sobivate töövõtete ja tehnoloogia rakendamist. Bestorkate Tartu meeskond omab vastavaid vahendeid, et pakkuda teile soovituid lahendeid.

Siselammutus Lõuna-Eestis

Siselammutuse käigus eemaldatakse ebavajalikud vaheseinad, kulunud viimistlusmaterjalid, amortiseerunud ehk aegunud kommunikatsioonid (näiteks juhtmed, torud, küttesüsteemid) jne.