Keri üles

Vundamendi soojustamine – soojustustööd

Isoleerimata vundament on hoone üks suuremaid külmasildu, mis jahutab põrandaid, põhjustab kondentsi, hallitust ja veekahjustusi ning levib vundamendil asuvates hoone osades ja muudes konstruktsioonides. Vundamendi soojustamise tehnoloogia oleneb vundamendi tüübist: kas tegemist on lint- või plaatvundamendiga. Lintvundamendi puhul on oluline soojustada vundamendi väline sein, et minimeerida külma liikumist maja alla. Plaatvundamendil kasutatakse siis, kui vundamendi rajamissügavus ei ulatu külmumispiirist allapoole. Plaatvundamendi puhul soojustatakse terve plaadialune ühtlaselt.