Keri üles

Plaatimine

Oleme oma tegevusaja vältel plaatinud väga palju erineva kuju ja suurusega põrandaid ja seinu, alustades vannitubadega ja lõpetades ostukeskustega. Kogu töö algab pindade ettevalmistusega. Tasandame põrandad tsemendipõhise tasandusseguga ja loome vajadusel vee äravooluks kalded. Seinte puhul sirgestame seinad krohvisegudega või kasutame vastavalt olukorrale mõnda teist materjali. Töötleme pinnad enne plaatimist nakkedispersiooniga. Kasutame spetsiaalseid hüdroisolatsioonimaterjale ning segusid, et pinnad kestaksid kaua ning oleksid esteetilised.

  • Vanade plaatide eemaldamine
  • Treppide plaatimine
  • Põrandate plaatimine
  • Seinte plaatimine