Keri üles

Ettevõttest

OÜ BESTORKATE TARTU alustas oma tegevust 1998 aastal. Firma põhitegevusalad on lamekatuste ehitamine ja remont, hüdroisolatsioonitööd, katuseplekkide ja vihmasüsteemide paigaldus. Teostame töid peamiselt  Lõuna – ja Kesk-Eestis. Oleme teostanud allhanketöid tuntud ehitusettevõtetele (Nordecon Ehitus, Tartu Ehitus, Selista Ehitus), sealhulgas suure osa Tartu tootmishoonete, kaubanduskeskuste ja kortermajade katustest.

Kasutatud bituumenrullmaterjalidele anname 10-aastase garantii ning meie poolt teostatud töödele 2-aastase garantii. Katuse korraliku hooldamise korral on nimetatud materjalide eluiga aga pikem. Katusekattetööde läbiviimise ajal tagab ehituse koguriskikindlustuse  ERGO Kindlustus AS. OÜ Bestorkate Tartu töölised omavad spetsiaalset väljaõpet ning on tehniliselt hästi varustatud. Kõik katusekatjad on läbinud Riigi Päästeameti poolt aktsepteeritud tuletööde kursused ja omavad vastavat sertifikaati. Kaasaegsed materjalid ja tehnoloogia võimaldavad teostada katusekattetöid ka talvel. Meie eesmärk on pakkuda tellijatele häid lahendusi, milles me ise kindlad oleme.

Meie koostööpartneriteks on AS Bestor GruppPlekimeister 5+ OÜ, Eternit Baltic, Cedral, Fatrafol, TipSolar jne.

Bestor Grupp Cedral Eternit Fatrafol Plekimeister

BESTORKATE TARTU OÜ on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu tegevliige.

Liidu tegevuse eesmärgid on:

1. Turuosaliste koolitus
Eesmärgiks on viia erialane info oma koolitusklassi ja praktikumide läbi turuosalisteni, aga ka kutsekoolideni jm õppeasutusteni. Plaanime luua infokeskuse koos raamatukoguga.

2. Turu korrastamine, litsentsisüsteem
Eesmärgiks on luua litsenseerimissüsteem, mille järgi toimuks katusemeistrite atesteerimine. Ajalooliselt on paljudes Euroopa maades toiminud tsunftide ja gildide süsteem, mida näiteks saksakeelsetes maades rakendatakse edukalt tänaseni. Esmalt õpipoisi staatus, mille käigus omandatakse erialaseid oskusi meistrite käe all, seejärel eksami sooritamine. Eksami sooritamisel on õigus alustada iseseisvat tööd erialameistrina. Liidu ülesanne on luua teoreetiline-praktiline metoodika, koostada eksamimaterjalid ja  moodustada tunnustatud eksamikomisjon.

3. Värske info maailmast Eesti tegijateni toomine

Osaleme erialaüritustel ja proovime parimad palad sealt tuua Liidu liikmeteni.

4. Seadusandluse loomine, normide ja katuseehituse reeglite loomine

Eesti turul puuduvad ühtselt aktsepteeritavad katuseehituse normid ja reeglid. Kogu protsess toimub tootjate paigaldusjuhendite ja seetõttu ärihuvide alusel. Liidu eesmärk on luua reeglistik kasutatavate materjalide omaduste, töövõtete ja meetodite kohta. Paljude katuseliikide kohta ei ole mitte mingit reeglistikku üldse olemas. Olemasolevad standardid on keeruka sõnastusega, praktilise kogemuseta koostatud tõlked, mis ei ole kohandatud Eesti turu jaoks. Meie eesmärk siinkohal seda olukorda parandada.
Loomulikult on meie kohus Liidu liikmete õiguste eest seismine suhetes tellijate ja peatöövõtjatega.

5. Seltsielu korraldamine erialainimestele
Erinevate ürituste organiseerimine katusevaldkonnas toimuva laiemaks tutvustamiseks. Selleks plaanime Aasta Katuse konkurssi, kutsealavõistluste korraldamist jpm tegevusi.