Keri üles

Päikesepaneelid

Just päike on see, tänu millele täna meie planeedil elu kui selline eksisteerib. Päikeseenergia on kõigile kättesaadav ja seda täiesti tasuta. Tänapäeval oskame juba kaunis tõhusalt sellest energiaallikast elektrit genereerida. Päikesepaneelinverter, voolumõõtja ja k.a vooluvõrk ei oma mitte ühtegi liikuvat süsteemiosa, on täielikult hooldusvaba ning pika tööeaga seade.

Ennem paigaldust on väga oluline hinnata, kas hoone katus on suurema osa päevast aastaringselt varjus või päikesevalguse käes. Juhul kui tingimused ei soosi, ei pea siiski päikeseenergiast täielikult loobuma. Isiklike paneelide paigaldamise asemel on mõistlik uurida ka jagatud või kogukondlikku päikeseenergiat. See lähenemisviis annab võimaluse paljudel osta päikesepaneelides osaluse ja saada ühtlasi ka krediiti oma elektriarvete eest.

Kui hoone katus on päikeserikkas kohas ja tingimused soosivad siis tuleks järgmiseks teostada katusekonstruktsioonide kontroll. Juhul kui katus (lamekatusviilkatus ehk kaldkatus) vajab remonti või renoveerimist, on tark ennem päikesepaneelide paigaldust eelmainitud tööd teostada. See vädib olukorda kus tuleks päekesepaneelid katuselt eemaldada ja siis hiljem jälle tagasi paigaldada.

Toodetava päikeseenergia vajaminev kogus sõltub suuresti sellest kui suur on hoone energiatarbimine.

Kaks valdavat päikeseenergia tehnoloogiat, mille hulgast valida, on fotogalvaaniline energia ja termiline. Fotogalvaaniline kasutab päikesekiirgusest päikeseelektrienergia saamiseks kärjekihte. Termiline kasutab päikesevalgust vee või õhu soojendamiseks. Kui hoone kasutab kütmiseks palju energiat võib päikesesoojuse investeering veelgi kiiremini end ära tasuda

Kaks päikeseenergia tehnoloogiat, mille hulgast valida on kaks, on fotogalvaaniline energia ja on termiline. Fotogalvaaniline kasutab päikesekiirgust päikeseelektrienergia saamiseks nö. kärjekihte. Termiline kasutab selleks päikesevalgust vee või õhu soojendamiseks. Kui hoone kasutab kütmiseks palju energiat võib päikesesoojusesse investeerimine kaunis kiiremini end ära tasuda.